Sử-dụng-trang-admin-WP

Quản trị Admin trong WordPress chi tiết A-Z

Trang Quản trị Admin WordPress gồm những thành phần nào?

Trang quản trị WordPress gồm các phần sau:

Thanh công cụ (Toolbar): Là thanh ngang ở phía trên màn hình, cho phép bạn nhanh chóng chuyển đến các chức năng khác nhau trong trang quản trị hoặc xem trang web của bạn.

Bảng điều khiển (Dashboard): Là phần chính ở giữa màn hình, hiển thị các thông tin tổng quan về trang web của bạn, như số lượng bài viết, bình luận, lượt xem, plugin cần cập nhật, v.v.

Menu chính (Main Menu): Là thanh dọc ở bên trái màn hình, cho phép bạn truy cập vào các chức năng chính trong trang quản trị WordPress, như bài viết, trang, phương tiện, cấu hình, công cụ, cài đặt, v.v.

Giới thiệu thanh Toolbar

Thanh công cụ (Toolbar) là một thanh ngang ở phía trên của màn hình, hiển thị các liên kết và chức năng nhanh cho WordPress. Thanh công cụ là loại nội dung điều hướng của WordPress, thường được sử dụng để chuyển đổi giữa trang quản trị và trang web, truy cập vào các mục quan trọng hoặc thực hiện các hành động nhanh.

Thanh công cụ gồm các phần sau:

Biểu tượng WordPress (WordPress logo)

Là một biểu tượng ở góc trên bên trái của thanh công cụ, hiển thị các liên kết đến các trang web và tài nguyên của WordPress, như Trang chủ WordPress (WordPress.org), Trung tâm hỗ trợ WordPress (WordPress Support Forums), Tài liệu WordPress (WordPress Documentation), v.v. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để xem các liên kết này.

Tên trang web (Site name)

Là một liên kết ở bên phải của biểu tượng WordPress, hiển thị tên của trang web WordPress của bạn. Bạn có thể nhấn vào liên kết này để xem trang web của bạn trên trình duyệt. Bạn cũng có thể di chuột qua liên kết này để xem các chức năng nhanh cho trang web của bạn, như Tùy biến (Customize), Widget (Widgets), Menu (Menus), v.v. Bạn có thể nhấn vào các chức năng này để thiết lập và quản lý giao diện cho trang web của bạn.

Cập nhật (Updates)

Là một biểu tượng ở bên phải của tên trang web, hiển thị số lượng các phiên bản mới cho WordPress, plugin và theme. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để xem và cập nhật các phiên bản mới cho trang web của bạn.

Bình luận (Comments)

Là một biểu tượng ở bên phải của cập nhật, hiển thị số lượng các bình luận mới hoặc cần kiểm duyệt. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để xem và quản lý các bình luận cho trang web của bạn.

Tạo mới (New)

Là một liên kết ở bên phải của bình luận, hiển thị chức năng Tạo mới (New). Bạn có thể nhấn vào liên kết này để tạo nội dung mới cho trang web của bạn, như bài viết, trang, phương tiện, người dùng, v.v. Bạn cũng có thể di chuột qua liên kết này để xem các loại nội dung khác nhau có thể tạo mới. Bạn có thể nhấn vào loại nội dung muốn tạo mới để chuyển đến màn hình tương ứng.

Thông báo (Notifications)

Là một biểu tượng ở bên phải của tạo mới, hiển thị số lượng các thông báo mới từ WordPress.com hoặc Jetpack. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để xem và quản lý các thông báo này.

Hồ sơ người dùng (User profile)

Là một liên kết ở góc trên bên phải của thanh công cụ, hiển thị hình ảnh và tên của người dùng đang đăng nhập. Bạn có thể nhấn vào liên kết này để xem và chỉnh sửa hồ sơ người dùng của bạn. Bạn cũng có thể di chuột qua liên kết này để xem các chức năng nhanh cho người dùng, như Đăng xuất (Log Out), Chỉnh sửa hồ sơ của tôi (Edit My Profile), v.v. Bạn có thể nhấn vào các chức năng này để thực hiện các hành động tương ứng.

Thanh công cụ là một công cụ tiện ích cho việc sử dụng WordPress, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi quản lý trang web của bạn. Bạn nên tận dụng thanh công cụ để truy cập nhanh vào các mục và chức năng quan trọng của WordPress.

Giới thiệu Bảng điều khiển DashBoard

Bảng điều khiển (Dashboard) là một màn hình chính của trang quản trị WordPress, hiển thị các thông tin tổng quan và thống kê về trang web của bạn. Bảng điều khiển là loại nội dung tổng hợp của WordPress, thường được sử dụng để xem và theo dõi các hoạt động và tình trạng của trang web của bạn.

Bảng điều khiển gồm các phần sau:

Thanh bên (Sidebar)

Là một thanh dọc ở bên trái của màn hình, hiển thị các menu và chức năng cho WordPress. Thanh bên là loại nội dung điều hướng của WordPress, thường được sử dụng để chuyển đổi giữa các mục khác nhau của WordPress, như bài viết, trang, phương tiện, cấu hình, công cụ, cài đặt, người dùng, trợ giúp, v.v. Bạn có thể nhấn vào các menu và chức năng này để chuyển đến màn hình tương ứng.

Tiêu đề (Header)

Là một thanh ngang ở phía trên của màn hình, hiển thị tên của mục đang xem, như Bảng điều khiển (Dashboard), Bài viết (Posts), Trang (Pages), v.v. Tiêu đề là loại nội dung định danh của WordPress, thường được sử dụng để xác định vị trí và nội dung của màn hình hiện tại. Bạn có thể nhìn vào tiêu đề để biết bạn đang ở đâu trong WordPress.

Nội dung (Content)

Là phần lớn ở giữa của màn hình, hiển thị các thông tin tổng quan và thống kê về trang web của bạn, như số lượng bài viết, trang, bình luận, phiên bản mới, hoạt động gần đây, v.v. Nội dung là loại nội dung chính của WordPress, thường được sử dụng để xem và theo dõi các hoạt động và tình trạng của trang web của bạn. Bạn có thể xem và tương tác với các thông tin này theo nhu cầu.

Chân trang (Footer)

Là một thanh ngang ở phía dưới của màn hình, hiển thị các thông tin phụ về WordPress, như phiên bản WordPress hiện tại, liên kết đến Trung tâm hỗ trợ WordPress (WordPress Support Forums), Tài liệu WordPress (WordPress Documentation), Phản hồi (Feedback), v.v. Chân trang là loại nội dung bổ sung của WordPress, thường được sử dụng để cung cấp các thông tin và tài nguyên hữu ích cho người dùng WordPress. Bạn có thể nhấn vào các liên kết này để xem và tra cứu các thông tin và tài nguyên này.

Bảng điều khiển là một công cụ quan trọng cho việc quản lý trang web của bạn, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và cập nhật về trang web của bạn. Bạn nên thường xuyên truy cập vào bảng điều khiển để xem và theo dõi các hoạt động và tình trạng của trang web của bạn.

Giới thiệu thanh Menu chính trong Giao diện Admin

Menu chính là nơi bạn có thể truy cập vào các chức năng chính trong trang quản trị WordPress. Các menu chính bao gồm:

Trang chủ (Home)

Trang chủ là nơi bạn có thể xem các thông tin tổng quan về trang web của bạn, như số lượng bài viết, bình luận, lượt xem, plugin cần cập nhật, v.v. Bạn cũng có thể xem các tin tức mới nhất về WordPress, các hướng dẫn và mẹo hay từ cộng đồng WordPress.

Bài viết (Posts)

Bài viết là nơi bạn có thể tạo và quản lý các bài viết cho trang web của bạn. Bài viết là loại nội dung chính của WordPress, thường được sử dụng để đăng các tin tức, bài viết, blog, v.v.

Trang (Pages)

Trang là nơi bạn có thể tạo và quản lý các trang cho trang web của bạn. Trang là loại nội dung tĩnh của WordPress, thường được sử dụng để đăng các thông tin cơ bản, như giới thiệu, liên hệ, chính sách, v.v.

Phương tiện (Media)

Phương tiện là nơi bạn có thể thêm và quản lý các hình ảnh, video và âm thanh cho trang web của bạn. Phương tiện là loại nội dung hỗ trợ của WordPress, thường được sử dụng để làm giàu nội dung cho bài viết và trang.

Cấu hình (Settings)

Cấu hình là nơi bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản cho trang web của bạn, như tiêu đề, mô tả, địa chỉ, ngôn ngữ, múi giờ, v.v. Cấu hình là loại nội dung cài đặt của WordPress, thường được sử dụng để khởi tạo và điều chỉnh trang web của bạn.

Công cụ (Tools)

Công cụ là nơi bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ cho trang web của bạn, như nhập khẩu và xuất khẩu dữ liệu, tạo và quản lý widget, quản lý phiên bản, v.v. Công cụ là loại nội dung tiện ích của WordPress, thường được sử dụng để mở rộng và tối ưu hóa trang web của bạn.

Cài đặt (Appearance)

Cài đặt là nơi bạn có thể thiết lập và quản lý giao diện cho trang web của bạn, như plugin, theme, menu, v.v. Cài đặt là loại nội dung thiết kế của WordPress, thường được sử dụng để tùy biến và làm đẹp trang web của bạn.

Người dùng (Users)

Người dùng là nơi bạn có thể tạo và quản lý các tài khoản người dùng cho trang web của bạn. Người dùng là loại nội dung quản trị của WordPress, thường được sử dụng để phân quyền và nhiệm vụ cho các thành viên trong trang web của bạn.

Trợ giúp (Help)

Trợ giúp là nơi bạn có thể xem và tra cứu các thông tin hướng dẫn và hỗ trợ cho WordPress. Trợ giúp là loại nội dung học tập của WordPress, thường được sử dụng để giải đáp các thắc mắc và vấn đề của bạn khi sử dụng WordPress.

Ngoài ra, Menu chính trong giao diện admin sẽ có thêm các phần khác nữa tùy thuộc vào nhu cầu, tính năng và yêu cầu từ người chủ nhân của website đó mà đơn vị thiết kế website có thể thêm vào cho khách hàng.

Tùy biến trang Giao diện Admin của WordPress cho từng người dùng

Thay đổi chủ đề và màu sắc cho Giao diện Admin

Để thay đổi màu sắc của giao diện, bạn có thể vào Cài đặt > Thông tin cá nhân (Settings > Your Profile) và chọn một trong các lựa chọn màu sắc có sẵn.

Thu gọn hoặc mở rộng Menu chính Admin

Để thu gọn hoặc mở rộng menu chính, bạn có thể nhấn vào biểu tượng ba gạch ngang ở góc trên bên trái của menu chính.

Sắp xếp lại các mục trong Dashboard hoặc Ẩn các phần tử trong trang quản trị

Để sắp xếp lại các mục trong bảng điều khiển, bạn có thể kéo thả các mục đó theo thứ tự mong muốn. Bạn cũng có thể ẩn hoặc hiện các mục bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của bảng điều khiển và chọn hoặc bỏ chọn các mục đó.

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thành phần cơ bản trong trang quản trị WordPress. Chúc bạn thành công với trang web WordPress của mình!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Mạnh Đức

BUIMANHDUC.COM là một webblog cá nhân được hoạt động từ ngày 30/07/2018 và đang được vận hành/phát triển nội dung bởi người sáng lập Bùi Mạnh Đức.

Chia sẻ
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Danh mục liên quan

Thời gian đọc của bạn

78%
Thời gian bạn ở trên trang cao hơn 78% so với trung bình.